Acadmia Ligstica do Brnno

parlmmo a nstra lngoa

Acadmia Ligstica do Brnno
 
Intr > Stia de l'Acadmia > Perch zeneize.net ? > e-mail do nuve de frev do do mlla do

e-mail do nuve de frev do do mlla do

[ Perch zeneize.net ? ]

 

[ Inder ]

Stia de l'Acadmia

Mppa do scto

Dv'n i comnti

Covertnn-a

 

[zeneize] nuvit insciaa r
ziardua [ziardua@yahoo.com]

Ci tytti,

doppu d'e setemann-e de ansce e de afanni, sun finalmente ariscu fin u stramyu d'u scitu l'adressu www.zeneize.net.

A primma nuvit en e mudiffiche sustansile che, doppu ciy de 'n annu d'exitasiun, me sun decizu de apurt aa "grafa in U" pe rndila 'n p ciy "tradisiunale": me sun rasegnu e d'ua in avanti mi asc dvi i acenti circunflsci e e direxi inscee vucale lunghe, vistu che pe tegn 'na reiza graffica fedele aa funuluga zeneize, nu se ne p f menu:
-l'acentu circunflessu pe l'acentu prinip.
-a direxi pe l'acentu segundiu
(ez. "bgi", "sti" etc.)
Natyralmente, dviandu u circunflessu sulu pe indic a lunghessa d'a vucale, a "u" franseize a nu se p ciy scrive "". Ala a scrivi "y", cumme fa i Nurvegeixi, Finlandeixi etc..., ma cumme fava asc i Greghi antighi: ciy tradisiunale de cusc!
Ou s, a "y" a mette angscia, a l' 'n pgnu inte'n ggiu... Mi l' ciy che 6 meixi che me ezrcitu scrive in zeneize dviandu a "y" e ve possu garant che nun sulu se fa fitu abituseghe, ma u l' sens'atru u scistema ciy natyrale pe scrive in zeneize:
tr lettie despge, o - u - y, pe tri suin despgi.
Pe quante riguarda a "" (ch'a siva u pgnu inte l'atru ggiu...), vedii che int'u scitu l'ho sustitua cua "", quella li asc ciy "tradisiunale" , e che u Frviu Lymachi u l'advia za da'n p ( prupoxxitu: Fyrviu cumme ti st? T'ee ancun in lettu cu'l'inflyensa?
Bunn-a guarixun e bunn-a cunvalescensa: curaggiu che ghe semmu pas ttti, e damme a mente mi, in Vespa pe'n p nu stghe an ...!).
Per dtu che int'e E-mail a "" a nu se vixualizza ben, in lista cuntinui dvi a "".

A segunda, e ciy inpurtante nuvit en e paggine d'e tue verbale, pou mumentu 56 (ma se ghe n'azunzi ancun d'e atre...), ch'u Magister u l'ha cunpilu inte ciy de 'n annu de travaggiu. Gh' vusciyu tantu anche perch 'na descrisiun cusc cunpleta d'e cuniugasyin d'i verbi zeneixi nu pensu che l'avesse mi fta nisciyn. Nu diggu atru: se ghe n'ei cu anghe 'n p dghe 'n giaa.

Stme alegri!

Conrad
www.zeneize.net

 

 

L'utilizzo, da parte tua, di Yahoo! Gruppi soggetto alle http://it.docs.yahoo.com/info/utos.html

[ in imma da pgina ]