turna aa lista d'i verbi
EN to build FR construire IT costruire
(costrurre)
verbu
CUSTRŶE - [CUNSTRŶE]

cuntrasiun /y:/ - /j-/, (/H-/)

 • A transcrisiun funťttica a l'ť ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabÍtu SAMPA (/H/ = "y" semivucallica).
 • Da rente ŗ custrŷe existe ascŪ a variante ciy vi‚xa cunstrŷe, cu‚ enne.
 • Questu verbu u l'ť stśtu prugrescivamente e cunpletamente sustituÓu daa furma ciy italianizante cu[n]struÓ d'a IV cuniŻg.

  MODDU INDICATőVU
  prezente
  pasÚu
  mi

  ti

  , (vusciŗ)

  ni‚tri\ni‚tre
  nuÓ
  vi‚tri\vi‚tre
  vuÓ
  li‚tri\li‚tre
  lŻ, (vusciŗ)
  custrŷu - [cunstrŷu]
  /ku'stry:u/ - /kuN'stry:u/
  ti custrŷi
  /ku'stry:i/
  u\a, (sci‚) custrŷe
  /ku'stry:e/
  custriÍmu - custryÍmu
  /ku'strje:mu/ - /ku'strHe:mu/
  custriťi - custryťi
  /ku'strjej/ - /ku'strHej/
  (sci‚) custrŷan
  /ku'stry:aN/
  ho custrŷtu
    /ku'stry:tu/
  t'hś custrŷtu
  \
  u l'ha custrŷtu
  \
  emmu custrŷtu
  \
  ei custrŷtu
  \
  han custrŷtu
  \
  inperfettu
  trapasÚu
  mi
  ti

  ni‚tri
  vi‚tri
  li‚tri
  custriťiva\-eivu - custryťiva\-eivu
  /ku'strjejva/ - /ejvu/ - /ku'strHejva/ - /ejvu/
  ti custriťivi - custryťivi
  /ku'strjejvi/ - /ku'strHejvi/
  u custriťiva - custryťiva
  /ku'strjejva/ - /ku'strHejva/
  custriťivimu - custryťivimu
  /ku'strjejvimu/ - /ku'strHejvimu/
  custriťivi - custryťivi
  /ku'strjejvi/ - /ku'strHejvi/
  custriťivan - custryťivan
  /ku'strjejvaN/ - /ku'strHejvaN/
  avťiva custrŷtu
  \
  t'avťivi custrŷtu
  \
  u l'avťiva custrŷtu
  \
  avťivimu custrŷtu
  \
  avťivi custrŷtu
  \
  avťivan custrŷtu
  \
  fytŷru
  fytŷru anteriŻ
  mi
  ti

  ni‚tri
  vi‚tri
  li‚tri
  custriŰ - custryiŰ
  /ku'strjO:/ - /ku'strHjO:/
  ti custriś - custryiś
  /ku'strjE:/ - /ku'strHjE:/
  u custri‚ - custryi‚
  /ku'strja:/ - /ku'strHja:/
  custriÍmu - custryiÍmu
  /ku'strje:mu/ - /ku'strHje:mu/
  custriťi - custryiťi
  /ku'strjej/ - /ku'strHjej/
  custrian - custryian
  /ku'strjaN/ - /ku'strHjaN/
  aviŰ custrŷtu
  \
  t'aviś custrŷtu
  \
  u l'avi‚ custrŷtu
  \
  aviÍmu custrŷtu
  \
  aviťi custrŷtu
  \
  aviŠn custrŷtu
  \
  MODDU CUNZUNTőVU
  prezente
  pasÚu
  che mi
  che ti
  che lÍ
  che ni‚tri
  che vi‚tri
  che li‚tri
  custrŷe
  /ku'stry:e/
  ti custrŷi
  /ku'stry:i/
  u custrŷe
  /ku'stry:e/
  custriÍmu - custryÍmu
  /ku'strje:mu/ - /ku'strHe:mu/
  custriťi - custryťi
  /ku'strjej/ - /ku'strHej/
  custrŷan\-en
  /ku'stry:aN/ - /eN/
  agge custrŷtu
  \
  t'aggi custrŷtu
  \
  u l'agge custrŷtu
  \
  Šggimu custrŷtu
  \
  agťi custrŷtu
  \
  Šggian custrŷtu
  \
  inperfettu
  trapasÚu
  che mi
  che ti
  che lÍ
  che ni‚tri
  che vi‚tri
  che li‚tri
  custriÍse - custryÍse
  /ku'strje:se/ - /ku'strHe:se/
  ti custriÍsci - custryÍsci
  /ku'strje:Si/ - /ku'strHe:Si/
  u custriÍse - custryÍse
  /ku'strje:se/ - /ku'strHe:se/
  custriÍscimu - custryÍscimu
  /ku'strje:Simu/ - /ku'strHe:Simu/
  custriÍsci - custryÍsci
  /ku'strje:Si/ - /ku'strHe:Si/
  custriÍsan - custryÍsan
  /ku'strje:saN/ - /ku'strHe:saN/
  avesse custrŷtu
  \
  t'avťsci custrŷtu
  \
  u l'avesse custrŷtu
  \
  avťscimu custrŷtu
  \
  avťsci custrŷtu
  \
  avťssan custrŷtu
  \
  MODDU CUNDISIUN¬LE
  prezente
  pasÚu
  mi
  ti

  ni‚tri
  vi‚tri
  li‚tri
  custriťiva\custriś - custryiťiva\custriś
  /ku'strjejva/ - /ku'strjE:/ - /ku'strHjejva/ - /ku'strHjE:/
  ti custriÍsci - custryiÍsci
  /ku'strje:Si/ - /ku'strHje:Si/
  u custriťiva\custriś - custryiťiva\custriś
  /ku'strjejva/ - /ku'strjE:/ - /ku'strHjejva/ - /ku'strHjE:/
  custriÍscimu - custryiÍscimu
  /ku'strje:Simu/ - /ku'strHje:Simu/
  custriÍsci - custryiÍsci
  /ku'strje:Si/ - /ku'strHje:Si/
  custriťivan - custryiťivan
  /ku'strjejvaN/ - /ku'strHjejvaN/
  aviťiva custrŷtu
  \
  t'aviÍsci custrŷtu
  \
  u l'aviťiva custrŷtu
  \
  aviÍscimu custrŷtu
  \
  aviÍsci custrŷtu
  \
  aviťivan custrŷtu
  \
  MODDU INPERATőVUMODDU PARTI«IPPIU
  custrŷi (custrżilu - custrŷlu) ti
  /ku'stry:i/ - /ku'stryilu/ - /ku'stry:lu/
  ch'u custrŷe
  /ku'stry:e/
  custriÍmu - custryÍmu ni‚tri
  /ku'strje:mu/ - /ku'strHe:mu/ ni‚tri
  custriťi - custryťi vi‚tri
  /ku'strjej/ - /ku'strHej/
  che custrŷan\-en lŻ
  /ku'stry:aN/ - /eN/
  (prezente)
  (custriente - custryente)
  pasÚu
  m.s. custrŷtu /ku'stry:tu/
  f.s. custrŷta /ku'stry:ta/
  m. pl. custrŷti /ku'stry:ti/
  f. pl. custrŷte /ku'stry:te/
  MODDU GERŕNDIU
  prezente
  pasÚu
  custriendu - custryendu
  /ku'strjeNdu/ - /ku'strHeNdu/
  avendu custrŷtu
  MODDU INFINőU
  prezente
  pasÚu
  custrŷe (custrżilu - custrŷlu)*
  /ku'stry:e/ - /ku'stryilu/ - /ku'stry:lu/
  avťi custrŷtu
 • * ŗ prupoxxitu d'i infinÓi prunuminalizś lÍzi l'articculu d'u Magister
  Magister 2003
  turna aa lista d'i verbi