turna aa lista d'i verbi
EN to play FR jouer IT giocare
verbu ZYG
alternansa /:/ (lunga) - /y/ (cyrta)
* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cnniugan cumme zyg: alyg / mi alœgu (= to put aside, mettre de ct, mettere in serbo), etc.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi zœgu /'z:gu/
ti ti zœghi /'z:gi/
l u\a zœga /'z:ga/
nitri\nitre zyghemmu /zy'gemmu/
vitri\vitre zyg /zy'gE:/
l zœgan /'z:gaN/
mi ho zygu /zy'gOw/
ti t'h zygu
l u l'ha zygu
nitri emmu zygu
vitri ei zygu
l han zygu
inperfettu
trapasu
mi zygva /zy'ga:va/ - zygvu /zy'ga:vu/
ti ti zygvi /zy'ga:vi/
l u zygva /zy'ga:va/
nitri zygvimu /zy'ga:vimu/
vitri zygvi /zy'ga:vi/
l zygvan /zy'ga:vaN/
mi aviva zygu
ti t'avivi zygu
l u l'aviva zygu
nitri avivimu zygu
vitri avivi zygu
l avivan zygu
fytyru
fytyru anteriure
mi zyghi /zy'gjO:/
ti ti zyghi /zy'gjE:/
l u zyghi /zy'gja:/
nitri zyghimu /zy'gje:mu/
vitri zyghii /zy'gjej/
l zyghin /zy'gjaN/
mi avi zygu
ti t'avi zygu
l u l'avi zygu
nitri avimu zygu
vitri avii zygu
l avin zygu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi zœghe /'z:ge/
che ti ti zœghi /'z:gi/
che l u zœghe /'z:ge/
che nitri zyghemmu /zy'gemmu/
che vitri zyg /zy'gE:/
che l zœgan /'z:gaN/ - zœghen /'z:geN/
che mi agge zygu
che ti t'aggi zygu
che l u l'agge zygu
che nitri ggimu zygu
che vitri agi zygu
che l ggian zygu
inperfettu
trapasu
che mi zyghesse /zy'gesse/
che ti ti zyghsci /zy'geSSi/
che l u zyghesse /zy'gesse/
che nitri zyghscimu /zy'geSSimu/
che vitri zyghsci /zy'geSSi/
che l zyghssan /zy'gessaN/
che mi avesse zygu
che ti t'avsci zygu
che l u l'avesse zygu
che nitri avscimu zygu
che vitri avsci zygu
che l avssan zygu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi zyghiiva /zy'gjejva/ - zyghi /zy'gjE:/
ti ti zyghisci /zy'gje:Si/
l u zyghiiva /zy'gjejva/ - zyghi /zy'gjE:/
nitri zyghiscimu /zy'gje:Simu/
vitri zyghisci /zy'gje:Si/
l zyghiivan /zy'gjejvaN/
mi aviiva zygu
ti t'avisci zygu
l u l'aviiva zygu
nitri aviscimu zygu
vitri avisci zygu
l aviivan zygu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
zœga ti /'z:ga/
ch'u zœghe le /'z:ge/
zyghemmu nitri /zy'gemmu/
zyg vitri /zy'gE:/
che zœgan l /'z:gaN/ - che zœgen l /'z:geN/
prezente
pasu
zygante /zy'gaNte/ m.s. zygu /zy'gOw/
f.s. zygaa /zy'ga:/
m. e f. pl. zyg /zy'gE:/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
zygandu /zy'gaNdu/
avendu zygu zyg /zy'ga:/ avi zygu
MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi