turna aa lista d'i verbi
FR to enpty EN vider IT vuotare


verbu VI - (VY)*
alternansa /:/ - /j/
apufuna qualitatva e quantitativa /:/ tonnicu - /y/ attunu cun cuntrasiun d'a /y/ inte /j-/
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga (nitri vimu)


* Quellu che i disiuni riprtan "va" o "veu", Zena se prunnsia /'vja:/ (tranxisiun: vy vi):
pe l'alternativa tra a semivucale /ɥ/ e a semivucale /j/ int'a lngua zeneize lezi ch
** A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabtu de l'Asuciasiun Funettica Internasiun.
(Notta: u scnbulu /ɥ/ u l'ndica u sun de "y" semivucllica cumme int'u numme franseize 'Vuitton').
*** Se cnniugan cumme vi/vy: ni/ny (= to swim, nager, nuotare), reni/reny (= to renew, renouveler, rinnovare)
MODDU INDICATVU
prezente
pasu
mi vœu /'v:u/
ti ti vœi /'v:i/
l u\a vœa /'v:a/
nitri\nitre vimu /'vje:mu/ - vymu /'vɥe:mu/
vitri\vitre vi /'vjɛ:/ - vy /'vɥɛ:/
l vœan /'v:aŋ/
mi ho viu /'vjɔw/ - vyu /'vɥɔw/
ti t'h viu
l u l'ha viu
nitri emmu viu
vitri ei viu
l han viu
inperfettu
trapasu
mi viva /'vja:va/ - vivu /'vja:vu/ - vyva /'vɥa:va/ - vyvu /'vɥa:vu/
ti ti vivi /'vja:vi/ - vyvi /'vɥa:vi/
l u viva /'vja:va/ - vyva /'vɥa:va/
nitri vivimu /'vja:vimu/ - vyvimu /'vɥa:vimu/
vitri vivi /'vja:vi/ - vyvi /'vɥa:vi/
l vivan /'vja:vaŋ/ - vyvan /'vɥa:vaŋ/
mi aviva viu - vyu
ti t'avivi viu
l u l'aviva viu
nitri avivimu viu
vitri avivi viu
l avivan viu
fytyru
fytyru anteriure
mi vi /'vjɔ:/ - vyi /'vɥjɔ:/
ti ti vi /'vjɛ:/ - vyi /'vɥjɛ:/
l u vi /'vja:/ - vyi /'vɥja:/
nitri vimu /'vje:mu/ - vyimu /'vɥje:mu/
vitri vii /'vjej/ - vyii /'vɥjej/
l vin /'vjaŋ/ - vyin /'vɥjaŋ/
mi avi viu - vyu
ti t'avi viu
l u l'avi viu
nitri avimu viu
vitri avii viu
l avin viu
MODDU CUNZUNTVU
prezente
pasu
che mi vœe /'v:e/
che ti ti vœi /'v:i/
che l u vœe /'v:e/
che nitri vimu /'vje:mu/ - vymu /'vɥe:mu/
che vitri vi /'vjɛ:/ - vy /'vɥɛ:/
che l vœan/'v:aŋ/ - vœen /'v:eŋ/
che mi agge viu - vyu
che ti t'aggi viu
che l u l'agge viu
che nitri ggimu viu
che vitri agi viu
che l ggian viu
inperfettu
trapasu
che mi vise /'vje:se/ - vyse /'vɥe:se/
che ti ti visci /'vje:Si/ - vysci /'vɥe:Si/
che l u vise /'vje:se/ - vyse /'vɥe:se/
che nitri viscimu /'vje:Simu/ - vyscimu /'vɥe:Simu/
che vitri visci /'vje:Si/ - vysci /'vɥe:Si/
che l visan /'vje:saŋ/ - vysan /'vɥe:saŋ/
che mi avesse viu - vyu
che ti t'avsci viu
che l u l'avesse viu
che nitri avscimu viu
che vitri avsci viu
che l avssan viu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi viiva /'vjejva/ - vi /'vjɛ:/ - vyiiva /'vɥjejva/ - vyi /'vɥjɛ:/
ti ti visci /'vje:Si/ - vyiesci /'vɥje:Si/
l u viiva /'vjejva/ - vi /'vjɛ:/ - vyiiva /'vɥjejva/ - vyi /'vɥjɛ:/
nitri viscimu /'vje:Simu/ - vyiscimu /'vɥje:Simu/
vitri visci /'vje:Si/ - vyisci /'vɥje:Si/
l viivan /'vjejvaŋ/ - vyiivan /'vɥjejvaŋ/
mi aviiva viu - vyu
ti t'avisci viu
l u l'aviiva viu
nitri aviscimu viu
vitri avisci viu
l aviivan viu
MODDU INPERATVU MODDU PARTIPPIU
vœa ti /'v:a/
ch'u vœe l /'v:e/
vimu nitri /'vje:mu/- vymu nitri /'vɥe:mu/
vi vitri /'vjɛ:/ - vy vitri /'vɥɛ:/
che vœan l /'v:aŋ/ - che vœen l /'v:eŋ/
prezente
pasu
viante /'vjaNte/
vyante /'vɥaNte/
m.s. viu /'vjɔw/ - vyu /'vɥɔw/
f.s. viaa /'vja:/ - vyaa /'vɥa:/
pl. vi /'vjɛ:/ - vy /'vɥɛ:/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente
pasu
prezente
pasu
viandu /'vjaNdu/
vyandu /'vɥaNdu/
avendu viu - vyu
vi /'vja:/
vy /'vɥa:/
avei viu - vyu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi