turna aa lista d'i verbi
EN to close
to saw
FR fermer
scier
IT chiudere
segare

verbu SERĀ
alternansa /E:/ lunga - /e/ cyrta

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barre inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cņnniugan cumme serā: aberā (= to seize, saisir, afferrare), aferā (=to get [an illness], prendre [une maladie], prendere [una malattia]), aterā (e atri cunposti) (=to land, atterrir, atterrare), ferā (= to shoe [a horse], ferrer, ferrare).
MODDU INDICATIVU
prezente
pasou
mi sęru /'sE:ru/
ti ti sęri /'sE:ri/
lź u/a sęra /'sE:ra/
niātri seremmu /se'remmu/
viātri serę /se'rE:/
sęran /'sE:raN/
mi ho serņu /se'rOu/
ti t'hę serņu
lź u l'ha serņu
niātri emmu serņu
viātri ei serņu
han serņu
inperfettu
trapasou
mi serāva /se'ra:va/ - serāvu /se'ra:vu/
ti ti serāvi /se'ra:vi/
lź u serāva /se'ra:va/
niātri serāvimu /se'ra:vimu/
viātri serāvi /se'ra:vi/
serāvan /se'ra:vaN/
mi avéiva serņu
ti t'avéivi serņu
lź u l'avéiva serņu
niātri avéivimu serņu
viātri avéivi serņu
avéivan serņu
fytyru
fytyru anteriure
mi seriō /se'rjO:/
ti ti serię /se'rjE:/
lź u seriā /se'rja:/
niātri seriźmu /se'rje:mu/
viātri seriéi /se'rjej/
seriįn /se'rjaN/
mi aviō serņu
ti ti avię serņu
lź u aviā serņu
niātri aviźmu serņu
viātri avię serņu
aviįn serņu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasou
che mi sęre /'sE:re/
che ti ti sęri /'sE:ri/
che lź u sęre /'sE:re/
che niātri seremmu /se'remmu/
che viātri serę /se'rE:/
che lū sęran/sE:'raN/ - sęren /sE:'reN/
che mi agge serņu
che ti t'aggi serņu
che lź u l'agge serņu
che niātri įggimu serņu
che viātri agię serņu
che lū įggian serņu
inperfettu
trapasou
che mi seresse /se'resse/
che ti ti serésci /se'reSSi/
che lź u seresse /se'resse/
che niātri seréscimu /se'reSSimu/
che viātri serésci /se'reSSi/
che lū seréssan /se'ressaN/
che mi avesse serņu
che ti t'avésci serņu
che lź u l'avesse serņu
che niātri avéscimu serņu
che viātri avésci serņu
che lū avéssan serņu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasou
mi seriéiva /se'rjejva/ - serię /se'rjE:/
ti ti seriźsci /se'rje:Si/
lź u seriéiva /se'rjejva/ - serię /se'rjE:/
niātri seriźscimu /se'rje:Simu/
viātri seriźsci /se'rje:Si/
seriéivan /se'rjejvaN/
mi aviéiva serņu
ti t'aviźsci serņu
lź u l'aviéiva serņu
niātri aviźscimu serņu
viātri aviźsci serņu
aviéivan serņu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
sęra ti /'sE:ra/
ch'u sęre/'sE:re/
seremmu niātri /se'remmu/
serę viātri /se'rE:/
che sęran/'sE:raN/ - che sęren lū /'sE:reN/
prezente
pasou
serante /se'rante/ m.s. serņu /se'rOw/
f.s. seraa /se'ra:/
m. e f. pl. serę /se'rE:/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasou prezente pasou
serandu /se'raNdu/
avendu serņu serā /se'ra:/ avéi serņu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi