turna aa lista d'i verbi
EN to collect FR recouvrer IT riscuotere
verbu SCŒVE
alternansa /:/ (lunga) - /y/ (cyrta)

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se conniugan cumme scœve:
ciœve inperf. ciyveiva o ciuveiva, part. pass. ciyvŷu o ciuvŷu (inpers.= to rain, pleuvoir, piovere),
cœxe part. pass. cœttu (= to cook, cuire, cuocere)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi scœvu /'sk:vu/
ti ti scœvi /'sk:vi/
l u\a scœve /'sk:ve/
nitri\nitre scyvemmu /sky'vemmu/
vitri\vitre scyvi /sky'vej/
l scœvan /'sk:vaN/
mi ho scœssu /'skssu/
ti t'h scœssu
l u l'ha scœssu
nitri emmu scœssu
vitri ei scœssu
l han scœssu
inperfettu
trapasu
mi scyviva /sky'vejva/ - scyvivu /sky'vejvu/
ti ti scyvivi /sky'vejvi/
l u scyviva /sky'vejva/
nitri scyvivimu /sky'vejvimu/
vitri scyvivi /sky'vejvi/
l scyvivan /sky'vejvaN/
mi aviva scœssu
ti t'avivi scœssu
l u l'aviva scœssu
nitri avivimu scœssu
vitri avivi scœssu
l avivan scœssu
fytyru
fytyru anteriure
mi scyvi /sky'vjO:/
ti ti scyvi /sky'vjE:/
l u scyvi /sky'vja:/
nitri scyvimu /sky'vje:mu/
vitri scyvii /sky'vjej/
l scyvin /sky'vjaN/
mi avi scœssu
ti t'avi scœssu
l u l'avi scœssu
nitri avimu scœssu
vitri avii scœssu
l avin scœssu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi scœve /'sk:ve/
che ti ti scœvi /'sk:vi/
che l u scœve /'sk:ve/
che nitri scyvemmu /sky'vemmu/
che vitri scyvi /sky'vej/
che l scœvan/'sk:vaN/ - scœven /'sk:veN/
che mi agge scœssu
che ti t'aggi scœssu
che l u l'agge scœssu
che nitri ggimu scœssu
che vitri agi scœssu
che l ggian scœssu
inperfettu
trapasu
che mi scyvesse /sky'vesse/
che ti ti scyvsci /sky'veSSi/
che l u scyvesse /sky'vesse/
che nitri scyvscimu /sky'veSSimu/
che vitri scyvsci /sky'veSSi/
che l scyvssan /sky'vessaN/
che mi avesse scœssu
che ti t'avsci scœssu
che l u l'avesse scœssu
che nitri avscimu scœssu
che vitri avsci scœssu
che l avssan scœssu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi scyviiva /sky'vjejva/ - scyvi /sky'vjE:/
ti ti scyvisci /sky'vje:Si/
l u scyviiva /sky'vjejva/ - scyvi /sky'vjE:/
nitri scyviscimu /sky'vje:Simu/
vitri scyvisci /sky'vje:Si/
l scyviivan /sky'vjejvaN/
mi aviiva scœssu
ti t'avisci scœssu
l u l'aviiva scœssu
nitri aviscimu scœssu
vitri avisci scœssu
l aviivan scœssu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
scœvi ti /'sk:vi/
ch'u scœve l /'sk:ve/
scyvemmu nitri /sky'vemmu/
scyvi vitri /sky'vej/
che scœvan l /'sk:vaN/
che scœven l /'sk:veN/
prezente
pasu
scyvente /sky'veNte/ m.s. scœssu /'skssu/
f.s. scœssa /'skssa/
m. pl. scœssi /'skssi/
f. pl. scœsse /'sksse/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
scyvendu /sky'veNdu/
avendu scœssu scœve /sk:ve/ avi scœssu

MAGISTER 2002
turna aa lista d'i verbi