turna aa lista d'i verbi
EN to gnaw FR ronger IT rodere (moral.)
RDE
vucale temattica senpre lunga

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in bl tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cnniugan cumme rde: cide (p.p. cisu /'tSO:su/ ) (purt.= to close, boucher, otturare), vze (p.p. vtu /'vO:tu/ o vottu /'vOttu/ ) (purt.= to turn, tourner, volgere)
MODDU INDICATVU
prezente pasu
mi rdu /'rO:du/
ti ti rdi /'rO:di/
le u\a rde /'rO:de/
nitri\nitre rdemmu /rO:demmu/
vitri\vitre rdi /rO:dej/
lu rdan /'rO:daN/
mi ho rzu /rO:zu/
ti t'he rzu
le u l'ha rzu
nitri emmu rzu
vitri ei rzu
lu han rzu
inperfettu trapasu
mi rdiva /rO:dejva/ - rdivu /rO:dejvu/
ti ti rdivi /rO:dejvi/
le u rdiva /rO:dejva/
nitri rdivimu /rO:dejvimu/
vitri rdivi /rO:dejvi/
lu rdivan /rO:dejvaN/
mi aviva rzu
ti t'avivi rzu
le u l'aviva rzu
nitri avivimu rzu
vitri avivi rzu
lu avivan rzu
futŷru futŷru anteriure
mi rdi /rO:djO:/
ti ti rdie /rO:djE:/
le u rdi /rO:dja:/
nitri rdimu /rO:dje:mu/
vitri rdii /rO:djej/
lu rdin /rO:djaN/
mi avi rzu
ti t'avie rzu
le u l'avi rzu
nitri avimu rzu
vitri avii rzu
lu avin rzu
MODDU CUNZUNTVU
prezente pasu
che mi rde /'rO:de/
che ti ti rdi /'rO:di/
che le u rde /'rO:de/
che nitri rdemmu /rO:demmu/
che vitri rdi /rO:dej/
che lu rdan /'rO:daN/ - rden /'rO:deN/
che mi agge rzu
che ti t'aggi rzu
che le u l'agge rzu
che nitri ggimu rzu
che vitri aggi rzu
che lu ggian rzu
inperfettu trapasu
che mi rdesse /rO:desse/
che ti ti rdsci /rO:deSSi/
che le u rdesse /rO:desse/
che nitri rdscimu /rO:deSSimu/
che vitri rdsci /rO:deSSi/
che lu rdssan /rO:dessaN/
che mi avesse rzu
che ti t'avsci rzu
che le u l'avesse rzu
che nitri avscimu rzu
che vitri avsci rzu
che lu avssan rzu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente pasu
mi rdiiva /rO:djejva/ - rdie /rO:djE:/
ti ti rdisci /rO:dje:Si/
le u rdiiva /rO:djejva/ - rdie /rO:djE:/
nitri rdiscimu /rO:dje:Simu/
vitri rdisci /rO:dje:Si/
lu rdiivan /rO:djejvaN/
mi aviiva rzu
ti t'avisci rzu
le u l'aviiva rzu
nitri aviscimu rzu
vitri avisci rzu
lu aviivan rzu
MODDU INPERATVU MODDU PARTIPPIU
rdi ti /'rO:di/
ch'u rde l /'rO:de/
rdemmu nitri /rO:demmu/
rdi vitri /rO:dej/
che rdan l /'rO:daN/ - che rden l /'rO:deN/
prezente pasu
rdnte /rO:deNte/ m.s. rzu /'rO:zu/
f.s. rza /'rO:za/
m.pl. rxi /rO:Zi/
f.pl. rze /rO:ze/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
rdndu /rO:deNdu/ avendu rzu rde /'rO:de/ avi rzu
turna 'n imma
MAGISTER © 2001