turna aa lista d'i verbi
to peel peler pelare


verbu  PIĀ
alternansa /ej/ - /j/ (apufunīa qualitatīva /ej/ tonnicu - /e/ attunu cun cuntrasiun d'a /e/ inte /j-/)
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga (niātri piźmu)
raduggiamentu d'a semicunsunante /j/ in puxisiun intervucallica (mi peju)

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** I disiunāi han senpre cuntinuou į scrive "peā" quellu che į Zena se prunśnsia /'pja:/:
*** Paa cuniugasiun d'i verbi in vucale/semivucale int'u zeneize yrban viāxu lezi chķ
**** Se cņnniugan cumme piā: inēiā (= to wak, cirer, incerare).
MODDU INDICATIVU
prezente
pasou
mi peju /'pejju/
ti ti peji /'pejji/ - pei /'pej/
lź u\a peja /'pejja/
niātri\niātre piźmu /'pje:mu/
viātri\viātre pię /'pjE:/
péjan /'pejjaN/
mi ho piņu /'pjOw/
ti t'hę piņu
lź u l'ha piņu
niātri emmu piņu
viātri ei piņu
han piņu
inperfettu
trapasou
mi piāva /'pja:va/ - piāvu /'pja:vu/
ti ti piāvi /'pja:vi/
lź u piāva /'pja:va/
niātri piāvimu /'pja:vimu/
viātri piāvi /'pja:vi/
piāvan /'pja:vaN/
mi ho piņu
ti t'hę piņu
lź u l'ha piņu
niātri emmu piņu
viātri ei piņu
han piņu
fytyru
fytyru anteriure
mi piņ /'pjO:/
ti ti pię /'pjE:/
lź u piā /'pja:/
niātri piźmu /'pje:mu/
viātri piéi /'pjej/
piįn /'pjaN/
mi aviō piņu
ti t'avię piņu
lź u l'aviā piņu
niātri aviźmu piņu
viātri aviéi piņu
aviįn piņu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasou
che mi peje /'pejje/
che ti ti peji /'pejji/ - pei /'pej/
che lź u peje /'pejje/
che niātri piźmu /'pje:mu/
che viātri pię /'pjE:/
che lū péjan /'pejjaN/ - péjen /'pejjeN/
che mi agge piņu
che ti t'aggi piņu
che lź u l'agge piņu
che niātri įggimu piņu
che viātri agéi piņu
che lū įggian piņu
inperfettu
trapasou
che mi piźse /'pje:se/
che ti ti piźsci /'pje:Si/
che lź u piźse /'pje:se/
che niātri piéscimu /'pje:Simu/
che viātri piźsci /'pje:Si/
che lū piésan /'pje:saN/
che mi avesse piņu
che ti t'avésci piņu
che lź u l'avesse piņu
che niātri avéscimu piņu
che viātri avésci piņu
che lū avéssan piņu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasou
mi piéiva /'pjejva/ - pię /'pjE:/
ti ti piźsci /'pje:Si/
lź u piéiva /'pjejva/ - pię /'pjE:/
niātri piźscimu /'pje:Simu/
viātri piźsci /'pje:Si/
piéivan /'pjejvaN/
mi aviéiva piņu
ti t'aviźsci piņu
lź u l'aviéiva piņu
niātri aviźscimu piņu
viātri aviźsci piņu
aviéivan piņu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
peja ti /'pejja/
ch'u peje le /'pejje/
piźmu niātri /'pje:mu/
pię viātri /'pjE:/
che péjan/'pejjaN/ - che péjen lū /'pejjeN/
prezente
pasou
piįnte /'pjaNte/
m.s. piņu /'pjOw/
f.s. piaa /'pja:/
pl. pię /'pjE:/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente
pasou
prezente
pasou
piįndu /'pjaNdu/
avendu piņu piā /'pja:/ avéi piņu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi