turna aa lista d'i verbi
EN to idle FR paresser IT oziare
verbu I

APUFUNA QUANTITATVA
scillaba radicle tonnica: cyrta - scillaba radicle attuna: lunga

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabtu SAMPA.
** Se conniugan cumme i: di (=to hate, har, odiare)
MOssU INDICATVU
prezente
pasu
mi oiu /'Ossju/
ti t'oi /'Ossi/
l u\a l'oia /'Ossja/
nitri\nitre iemmu /O:'sjemmu/
vitri\vitre i /O:'sjE:/
l oian /'OssjaN/
mi ho iu /O:'sjOw/
ti t'h iu
l u l'ha iu
nitri emmu iu
vitri ei iu
l han iu
inperfettu
trapasu
mi iva /O:'sja:va/ - ivu /O:'sja:vu/
ti t'ivi /O:'sja:vi/
l u l'iva /O:'sja:va/
nitri ivimu /O:'sja:vimu/
vitri ivi /O:'sja:vi/
l ivan /O:'sja:vaN/
mi aviva iu
ti t'avivi iu
l u l'aviva iu
nitri avivimu iu
vitri avivi iu
l avivan iu
fytyru
fytyru anteriure
mi i /O:'sjO:/
ti t'i /O:'sjE:/
l u l'i /O:'sja:/
nitri imu /O:'sje:mu/
vitri ii /O:'sjej/
l in /O:'sjaN/
mi avi iu
ti t'avi iu
l u l'avi iu
nitri avimu iu
vitri avii iu
l avin iu
MOssU CUNZUNTVU
prezente
pasu
che mi oie /'Ossje/
che ti t'oi /'Ossji/
che l u l'oie /'Ossje/
che nitri iemmu /O:'sjemmu/
che vitri i /O:'sjE:/
che l oian/'OssjaN/ - oien /'OssjeN/
che mi agge iu
che ti t'aggi iu
che l u l'agge iu
che nitri ggimu iu
che vitri agi iu
che l ggian iu
inperfettu
trapasu
che mi iesse /O:'sjesse/
che ti t'isci /O:'sjeSSi/
che l u l'iesse /O:'sjesse/
che nitri iscimu /O:'sjeSSimu/
che vitri isci /O:'sjeSSi/
che l issan /O:'sjessaN/
che mi avesse iu
che ti t'avsci iu
che l u l'avesse iu
che nitri avscimu iu
che vitri avsci iu
che l avssan iu
MOssU CUNDISIUNLE
prezente
pasu
mi iiva /O:'sjejva/ - i /O:'sjE:/
ti t'isci /O:'sje:Si/
l u l'iiva /O:'sjejva/ - i /O:'sjE:/
nitri iscimu /O:'sje:Simu/
vitri isci /O:'sje:Si/
l iivan /O:'sjejvaN/
mi aviiva iu
ti t'avisci iu
l u l'aviiva iu
nitri aviscimu iu
vitri avisci iu
l aviivan iu
MOssU INPERATVU MOssU PARTIPPIU
oia ti /'Ossja/
ch'u l'oie l /'Ossje/
iemmu nitri /O:'sjemmu/
i vitri /O:'sjE:/
che oian l /'OssjaN/ - che oien l /'OssjeN/
prezente
pasu
iante /O:'sjaNte/ m.s. iu /O:'sjOw/
f.s. iaa /O:'sja:/
m. e f. pl. i /O:'sjE:/
MOssU GERNDIU MOssU INFINU
prezente pasu prezente pasu
iandu /O:'sjaNdu/
avendu iu i /O:'sja:/ avi iu

Magister, 2002
turna aa lista d'i verbi