turna aa lista d'i verbi
EN to move (fig.) FR mouvoir (fig.) IT muovere (fig.)
verbu MŒVE
alternansa /ø:/ lunga - /u/ cyrta

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cònniugan cumme mœve:
cumœve (= to move, émouvoir, commuovere), prumœve (= to promote, promouvoir, promuovere) etc.
Nota Bene: u verbu mœve u l'é 'n "italianizmu" e l'alternansa /ø:/ - /u/ (invece che /ø:/ - /y/) a riflette proppiu l'alternansa temattica d'u verbu tuscan "muovere" ch'u se conniuga "io muovo / noi moviamo".
Pe indicâ 'n muvimentu "fíxxicu" in zeneize se dœvia sulu u verbu "mesciâ".
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi mœvu /'mø:vu/
ti ti mœvi /'mø:vi/
lê u\a mœve /'mø:ve/
niâtri\niâtre muvemmu /mu'vemmu/
viâtri\viâtre muvéi /mu'vej/
mœvan /'mø:vaN/
mi ho mossu /'mOssu/
ti t'hæ mossu
lê u l'ha mossu
niâtri emmu mossu
viâtri ei mossu
han mossu
inperfettu
trapasòu
mi muvéiva /mu'vejva/ - muvéivu /mu'vejvu/
ti ti muvéivi /mu'vejvi/
lê u muvéiva /mu'vejva/
niâtri muvéivimu /mu'vejvimu/
viâtri muvéivi /mu'vejvi/
muvéivan /mu'vejvaN/
mi avéiva mossu
ti t'avéivi mossu
lê u l'avéiva mossu
niâtri avéivimu mossu
viâtri avéivi mossu
avéivan mossu
fytyru
fytyru anteriure
mi muviô /mu'vjO:/
ti ti muviæ /mu'vjE:/
lê u muviâ /mu'vja:/
niâtri muviêmu /mu'vje:mu/
viâtri muviéi /mu'vjej/
muvián /mu'vjaN/
mi aviô mossu
ti t'aviæ mossu
lê u l'aviâ mossu
niâtri aviêmu mossu
viâtri aviéi mossu
avián mossu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi mœve /'mø:ve/
che ti ti mœvi /'mø:vi/
che lê u mœve /'mø:ve/
che niâtri muvemmu /mu'vemmu/
che viâtri muvéi /mu'vej/
che lû mœvan/'mø:vaN/ - mœven /'mø:veN/
che mi agge mossu
che ti t'aggi mossu
che lê u l'agge mossu
che niâtri ággimu mossu
che viâtri agéi mossu
che lû ággian mossu
inperfettu
trapasòu
che mi muvesse /mu'vesse/
che ti ti muvésci /mu'veSSi/
che lê u muvesse /mu'vesse/
che niâtri muvéscimu /mu'veSSimu/
che viâtri muvésci /mu'veSSi/
che lû muvéssan /mu'vessaN/
che mi avesse mossu
che ti t'avésci mossu
che lê u l'avesse mossu
che niâtri avéscimu mossu
che viâtri avésci mossu
che lû avéssan mossu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi muviéiva /mu'vjejva/ - muviæ /mu'vjE:/
ti ti muviêsci /mu'vje:Si/
lê u muviéiva /mu'vjejva/ - muviæ /mu'vjE:/
niâtri muviêscimu /mu'vje:Simu/
viâtri muviêsci /mu'vje:Si/
muviéivan /mu'vjejvaN/
mi aviéiva mossu
ti t'aviêsci mossu
lê u l'aviéiva mossu
niâtri aviêscimu mossu
viâtri aviêsci mossu
aviéivan mossu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
mœvi ti /'mø:vi/
ch'u mœve/'mø:ve/
muvemmu niâtri /mu'vemmu/
muvéi viâtri /mu'vej/
che mœvan/'mø:vaN/ - che mœven lû /'mø:veN/
prezente
pasòu
muvente /mu'veNte/ m.s. mossu /'mOssu/
f.s. mossa /'mOssa/
m. pl. mossi /'mOssi/
f. pl. mosse /'mOsse/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
muvendu /mu'veNdu/
avendu mossu mœve /mø:ve/ avéi mossu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi