turna aa lista d'i verbi
EN to read FR lire IT leggere
verbu LZE

APUFUNA QUANTITATIVA
vucale temattica tonnica: lunga - vucale temattica attuna: cyrta

* A transcrisiun funttica a l' ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Atri verbi cu'l'apufuna quantitatva tnnica lunga / attuna cyrta:
arze / rze (= to hold, soutenir, reggere), cde (= to give in, cder, cedere) e cunposti, cunfze (= to simmer, mijoter, crogiolare), curze (= to correct, corriger, correggere), prutze (= to protect, proteger, proteggere), pusde (= to possess, possder, possedere), ripte (= to repeat, rpter, ripetere), scrve (= to write, crire, scrivere) etc.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasu
mi lzu /'le:zu/
ti ti lzi /'le:zi/
l u\a lze /'le:ze/
nitri\nitre lezemmu /le'zemmu/
vitri\vitre lezi /le'zej/
l lzan /'le:zaN/
mi ho lezŷu /le'zy:u/ - lttu /'lEttu/
ti t'h lezŷu
l u l'ha lezŷu
nitri emmu lezŷu
vitri ei lezŷu
l han lezŷu
inperfettu
trapasu
mi leziva /le'zejva/ - lezivu /le'zejvu/
ti ti lezivi /le'zejvi/
l u leziva /le'zejva/
nitri lezivimu /le'zejvimu/
vitri lezivi /le'zejvi/
l lezivan /le'zejvaN/
mi aviva lezŷu
ti t'avivi lezŷu
l u l'aviva lezŷu
nitri avivimu lezŷu
vitri avivi lezŷu
l avivan lezŷu
fytyru
fytyru anteriure
mi lezi /le'zjO:/
ti ti lezi /le'zjE:/
l u lezi /le'zja:/
nitri lezimu /le'zje:mu/
vitri lezii /le'zjej/
l lezin /le'zjaN/
mi avi lezŷu
ti t'avi lezŷu
l u l'avi lezŷu
nitri avimu lezŷu
vitri avii lezŷu
l avin lezŷu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasu
che mi lze /'le:ze/
che ti ti lzi /'le:zi/
che l u lze /'le:ze/
che nitri lezemmu /le'zemmu/
che vitri lezi /le'zej/
che l lzan/'le:zaN/ - lzen /'le:zeN/
che mi agge lezŷu
che ti t'aggi lezŷu
che l u l'agge lezŷu
che nitri ggimu lezŷu
che vitri agi lezŷu
che l ggian lezŷu
inperfettu
trapasu
che mi lezesse /le'zesse/
che ti ti lezsci /le'zeSSi/
che l u lezesse /le'zesse/
che nitri lezscimu /le'zeSSimu/
che vitri lezsci /le'zeSSi/
che l lezssan /le'zessaN/
che mi avesse lezŷu
che ti t'avsci lezŷu
che l u l'avesse lezŷu
che nitri avscimu lezŷu
che vitri avsci lezŷu
che l avssan lezŷu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasu
mi leziiva /le'zjejva/ - lezi /le'zjE:/
ti ti lezisci /le'zje:Si/
l u leziiva /le'zjejva/ - lezi /le'zjE:/
nitri leziscimu /le'zje:Simu/
vitri lezisci /le'zje:Si/
l leziivan /le'zjejvaN/
mi aviiva lezŷu
ti t'avisci lezŷu
l u l'aviiva lezŷu
nitri aviscimu lezŷu
vitri avisci lezŷu
l aviivan lezŷu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIPPIU
lzi ti /'le:zi/
ch'u lze l /'le:ze/
lezemmu nitri /le'zemmu/
lezi vitri /le'zE:/
che lzan l /'le:zaN/ - che lzen l /'le:zeN/
prezente
pasu
lezente /le'zeNte/ m.s. lezŷu /le'zy:u/ - lttu /'lEttu/
f.s. lezŷa /le'zy:a/ - ltta /'lEtta/
m. pl. lezŷi /le'zy:i/ - ltti /'lEtti/
f. pl. lezŷe /le'zy:e/ - ltte /'lEtte/
MODDU GERNDIU MODDU INFINU
prezente pasu prezente pasu
lezendu /le'zeNdu/
avendu lezŷu lze /'le:ze/ avi lezŷu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi