turna aa lista d'i verbi
EN to gild FR dorer IT indorare

verbu INDUĀ
alternansa /O:/ - /w/
apufunīa qualitatīva e quantitativa /O:/ tonnicu - /u/ attunu cun cuntrasiun d'a /u/ inte /w-/
senciamentu d'a cunsunante doppu scillaba tonnica lunga (niātri induźmu)


* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barre segundu l'alfabetu SAMPA.
** Se cņnniugan cumme induā:
aluā (=to stun, étourdir, stordire), inciuā (=to nail, clouer, inchiodare), resciuāse (moral.= to get relief, se soulager, risollevarsi)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasou
mi indōu /iN'dO:u/
ti t'indōi /iN'dO:i/
lź u\a l'indōa /iN'dO:a/
niātri\niātre induźmu /iN'dwe:mu/
viātri\viate induę /iN'dwE:/
indōan /iN'dO:aN/
mi ho induņu /iN'dwOu/
ti t'hę induņu
lź u l'ha induņu
niātri emmu induņu
viātri ei induņu
han induņu
inperfettu
trapasou
mi induāva /iN'dwa:va/ - induāvu /iN'dwa:vu/
ti t'induāvi /iN'dwa:vi/
lź u l'induāva /iN'dwa:va/
niātri induāvimu /iN'dwa:vimu/
viātri induāvi /iN'dwa:vi/
induāvan /iN'dwa:vaN/
mi avéiva induņu
ti t'avéivi induņu
lź u l'avéiva induņu
niātri avéivimu induņu
viātri avéivi induņu
avéivan induņu
fytyru
fytyru anteriure
mi induiō /iN'dwjO:/
ti t'induię /iN'dwjE:/
lź u l'induiā /iN'dwja:/
niātri induiźmu /iN'dwje:mu/
viātri induiéi /iN'dwjej/
induiįn /iN'dwjaN/
mi aviō induņu
ti t'avię induņu
lź u l'aviā induņu
niātri aviźmu induņu
viātri aviéi induņu
aviįn induņu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasou
che mi indōe /iN'dO:e/
che ti t'indōi /iN'dO:i/
che lź u l'indōe /iN'dO:e/
che niātri induźmu /iN'dwe:mu/
che viātri induę /iN'dwE:/
che lū indōan /iN'dO:aN/ - indōen /iN'dO:eN/
che mi agge induņu
che ti t'aggi induņu
che lź u l'agge induņu
che niātri įggimu induņu
che viātri agéi induņu
che lū įggian induņu
inperfettu
trapasou
che mi induźse /iN'dwe:se/
che ti t'induźsci /iN'dwe:Si/
che lź u l'induźse /iN'dwe:se/
che niātri induéscimu /iN'dwe:Simu/
che viātri induźsci /iN'dwe:Si/
che lū induźsan /iN'dwe:saN/
che mi avesse induņu
che ti t'avésci induņu
che lź u l'avesse induņu
che niātri avéscimu induņu
che viātri avésci induņu
che lū avéssan induņu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasou
mi induiéiva /iN'dwjejva/ - induię /iN'dwjE:/
ti t'induiesci /iN'dwje:Si/
lź u l'induiéiva /iN'dwjejva/ - induię /iN'dwjE:/
niātri induiźscimu /iN'dwje:Simu/
viātri induiźsci /iN'dwje:Si/
induiéivan /iN'dwjejvaN/
mi aviéiva induņu
ti t'aviźsci induņu
lź u l'aviéiva induņu
niātri aviźscimu induņu
viātri aviźsci induņu
aviéivan induņu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
indōa ti /iN'dO:a/
ch'u l'indōe/iN'dO:e/
induźmu niātri /iN'dwe:mu/
induę viātri /iN'dwE:/
che indōan/iN'dO:aN/ - che indōen lū /iN'dO:eN/
prezente
pasou
induįnte /iN'dwaNte/ m.s. induņu /iN'dwOw/
f.s. induaa /iN'dwa:/
pl. induę /iN'dwE:/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente
pasou
prezente
pasou
induįndu /iN'dwaNdu/ avendu induņu induā /iN'dwa:/ avéi induņu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi