turna aa lista d'i verbi
EN to say FR dire IT dire
verbu

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** (purt.) = "purtulian" : u l'ķndica 'na furma estinta ch'a l'źa tippica d'i sestź pupulari de Zena.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi diggu /'diggu/
ti ti dīxi /'di:Zi/
lź u\a dīxe /'di:Ze/
niātri\niātre dimmu /'dimmu/
viātri\viātre /'di:/
dīxan /'di:ZaN/
mi ho dītu /'di:tu/
ti t'hę dītu
lź u l'ha dītu
niātri emmu dītu
viātri ei dītu
han dītu
inperfettu
trapasņu
mi dīva /'di:va/ - dīvu /'di:vu/ - dixeiva /di'Zejva/ - dixeivu /di'Zejvu/
ti ti dīvi /'di:vi/ - dixeivi /di'Zejvi/
lź u dīva /'di:va/ - dixeiva /di'Zejva/
niātri dīvimu /'di:vimu/ - dixéivimu /di'Zejvimu/
viātri dīvi /'di:vi/ - dixeivi /di'Zejvi/
dīvan /'di:vaN/ - dixéivan /di'ZejvaN/
mi avéiva dītu
ti t'avéivi dītu
lź u l'avéiva dītu
niātri avéivimu dītu
viātri avéivi dītu
avéivan dītu
fytyru
fytyru anteriure
mi diō /'djO:/
ti ti dię /'djE:/
lź u diā /'dja:/
niātri diźmu /'dje:mu/
viātri diéi /'djej/
diįn /'djaN/
mi aviō dītu
ti t'avię dītu
lź u l'aviā dītu
niātri aviźmu dītu
viātri aviéi dītu
aviįn dītu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi digghe /'digge/
che ti ti digghi /'diggi/
che lź u digghe /'digge/
che niātri dimmu /'dimmu/ - (purt.) dķgghimu /'diggimu/
che viātri /'di:/ - (purt.) dķgghi /'diggi/
che lū dķggan/'diggaN/ - dķgghen /'diggeN/
che mi agge dītu
che ti t'aggi dītu
che lź u l'agge dītu
che niātri įggimu dītu
che viātri agéi dītu
che lū įggian dītu
inperfettu
trapasņu
che mi disse /'disse/ - dixesse /di'Zesse/
che ti ti dķsci /'diSSi/ - dixésci /di'ZeSSi/
che lź u disse /'disse/ - dixesse /di'Zesse/
che niātri dķscimu /'diSSimu/ - dixéscimu /di'ZeSSimu/
che viātri dķsci /'diSSi/ - dixésci /di'ZeSSi/
che lū dķssan /'dissaN/ - dixéssan /di'ZessaN/
che mi avesse dītu
che ti t'avésci dītu
che lź u l'avesse dītu
che niātri avéscimu dītu
che viātri avésci dītu
che lū avéssan dītu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi diéiva /'djejva/ - dię /'djE:/
ti ti diźsci /'dje:Si/
lź u diéiva /'djejva/ - dię /'djE:/
niātri diźscimu /'dje:Simu/
viātri diźsci /'dje:Si/
diéivan /'djejvaN/
mi aviéiva dītu
ti t'aviźsci dītu
lź u l'aviéiva dītu
niātri aviźscimu dītu
viātri aviźsci dītu
aviéivan dītu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
dinni /'dinni/ ti
ch'u digghe /'digge/
dimmu /'dimmu/ niātri
/'di:/ viātri
che dķggan /'diggaN/ - dķgghen /'diggeN/
prezente
pasņu
(dixente) /di'ZeNte/ m.s. dītu /'di:tu/
f.s. dīta /'di:ta/
m.pl. dīti /'di:ti/
f.pl. dīte /'di:te/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
dindu /'diNdu/ - dixendu /'diNdu/
avendu dītu /'di:/ avéi dītu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi