turna aa lista d'i verbi
to run courir correre
verbu CURĪ

APUFUNĪA QUANTITATIVA
vucale temattica tonnica: lunga - vucale temattica attuna: cyrta

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cņnniugan cumme curī: scurī (= to chase away, chasser, scacciare) e i atri cunposti de -curī.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasņu
mi cūru /'ku:ru/
ti ti cūri /'ku:ri/
lź u\a cūre /'ku:re/
niātri\niātre curimmu /ku'rimmu/
viātri\viātre curī /ku'ri:/
cūran /'ku:raN/
mi ho curīu /ku'ri:u/
ti t'hę curīu
lź u l'ha curīu
niātri emmu curīu
viātri ei curīu
han curīu
inperfettu
trapasņu
mi curīva /ku'ri:va/ - curīvu /ku'ri:vu/
ti ti curīvi /ku'ri:vi/
lź u curīva /ku'ri:va/
niātri curīvimu /ku'ri:vimu/
viātri curīvi /ku'ri:vi/
curīvan /ku'ri:vaN/
mi avéiva curīu
ti t'avéivi curīu
lź u l'avéiva curīu
niātri avéivimu curīu
viātri avéivi curīu
avéivan curīu
fytyru
fytyru anteriure
mi curiō /ku'rjO:/
ti ti curię /ku'rjE:/
lź u curiā /ku'rja:/
niātri curiźmu /ku'rje:mu/
viātri curiéi /ku'rjej/
curiįn /ku'rjaN/
mi aviō curīu
ti t'avię curīu
lź u l'aviā curīu
niātri aviźmu curīu
viātri aviéi curīu
aviįn curīu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasņu
che mi cūre /'ku:re/
che ti ti cūri /'ku:ri/
che lź u cūre /'ku:re/
che niātri curimmu /ku'rimmu/
che viātri curī /ku'ri:/
che lū cūran/'ku:raN/ - cūren /'ku:reN/
che mi agge curīu
che ti t'aggi curīu
che lź u l'agge curīu
che niātri įggimu curīu
che viātri agéi curīu
che lū įggian curīu
inperfettu
trapasņu
che mi curisse /ku'risse/
che ti ti curķsci /ku'riSSi/
che lź u curisse /ku'risse/
che niātri curķscimu /ku'riSSimu/
che viātri curķsci /ku'riSSi/
che lū curķssan /ku'rissaN/
che mi avesse curīu
che ti t'avésci curīu
che lź u l'avesse curīu
che niātri avéscimu curīu
che viātri avésci curīu
che lū avéssan curīu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasņu
mi curiéiva /ku'rjejva/ - curię /ku'rjE:/
ti ti curiźsci /ku'rje:Si/
lź u curiéiva /ku'rjejva/ - curię /ku'rjE:/
niātri curiźscimu /ku'rje:Simu/
viātri curiźsci /ku'rje:Si/
curiéivan /ku'rjejvaN/
mi aviéiva curīu
ti t'aviźsci curīu
lź u l'aviéiva curīu
niātri aviźscimu curīu
viātri aviźsci curīu
aviéivan curīu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIĒĶPPIU
cūri ti /'ku:ri/
ch'u cūre/'ku:re/
curimmu niātri /ku'rimmu/
curī viātri /ku'ri:/
che cūran/'ku:raN/ - che cūren lū /'ku:reN/
prezente
pasņu
(curente) m.s. curīu /ku'ri:u/
f.s. curīa /ku'ri:a/
m.pl. curīi /ku'ri:i/
f.pl. curīe /ku'ri:e/
MODDU GERŚNDIU MODDU INFINĪU
prezente pasņu prezente pasņu
curindu /ku'riNdu/
avendu curīu curī /ku'ri:/ avéi curīu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi