turna aa lista d'i verbi
EN to cover FR couvrir IT coprire
verbu CRUVÎ
alternansa /ø:/ - /u/

* A transcrisiun funéttica a l'é ripurtaa in blœ tra barette inte l'alfabetu SAMPA.
** Se cònniugan cumme cruvî: descruvî (= to discover/uncover, découvrir, scoprire)
MODDU INDICATIVU
prezente
pasòu
mi crœvu /'krø:vu/
ti ti crœvi /'krø:vi/
lê u\a crœve /'krø:ve/
niâtri\niâtre cruvimmu /kru'vimmu/
viâtri\viâtre cruvî /kru'vi:/
crœvan /'krø:vaN/
mi ho cuvèrtu /ku'vErtu/
ti t'hæ cuvèrtu
lê u l'ha cuvèrtu
niâtri emmu cuvèrtu
viâtri ei cuvèrtu
han cuvèrtu
inperfettu
trapasòu
mi cruvîva /kru'vi:va/ - cruvîvu /kru'vi:vu/
ti ti cruvîvi /kru'vi:vi/
lê u cruvîva /kru'vi:va/
niâtri cruvîvimu /kru'vi:vimu/
viâtri cruvîvi /kru'vi:vi/
cruvîvan /kru'vi:vaN/
mi avéiva cuvèrtu
ti t'avéivi cuvèrtu
lê u l'avéiva cuvèrtu
niâtri avéivimu cuvèrtu
viâtri avéivi cuvèrtu
avéivan cuvèrtu
fytyru
fytyru anteriure
mi cruviô /kru'vjO:/
ti ti cruviæ /kru'vjE:/
lê u cruviâ /kru'vja:/
niâtri cruviêmu /kru'vje:mu/
viâtri cruviéi /kru'vjej/
cruvián /kru'vjaN/
mi aviô cuvèrtu
ti t'aviæ cuvèrtu
lê u l'aviâ cuvèrtu
niâtri aviêmu cuvèrtu
viâtri aviéi cuvèrtu
avián cuvèrtu
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasòu
che mi crœve /'krø:ve/
che ti ti crœvi /'krø:vi/
che lê u crœve /'krø:ve/
che niâtri cruvimmu /kru'vimmu/
che viâtri cruvî /kru'vi:/
che lû crœvan/'krø:vaN/ - crœven /'krø:veN/
che mi agge cuvèrtu
che ti t'aggi cuvèrtu
che lê u l'agge cuvèrtu
che niâtri ággimu cuvèrtu
che viâtri agéi cuvèrtu
che lû ággian cuvèrtu
inperfettu
trapasòu
che mi cruvisse /kru'visse/
che ti ti cruvísci /kru'viSSi/
che lê u cruvisse /kru'visse/
che niâtri cruvíscimu /kru'viSSimu/
che viâtri cruvísci /kru'viSSi/
che lû cruvíssan /kru'vissaN/
che mi avesse cuvèrtu
che ti t'avésci cuvèrtu
che lê u l'avesse cuvèrtu
che niâtri avéscimu cuvèrtu
che viâtri avésci cuvèrtu
che lû avéssan cuvèrtu
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasòu
mi cruviéiva /kru'vjejva/ - cruviæ /kru'vjE:/
ti ti cruviêsci /kru'vje:Si/
lê u cruviéiva /kru'vjejva/ - cruviæ /kru'vjE:/
niâtri cruviêscimu /kru'vje:Simu/
viâtri cruviêsci /kru'vje:Si/
cruviéivan /kru'vjejvaN/
mi aviéiva cuvèrtu
ti t'aviêsci cuvèrtu
lê u l'aviéiva cuvèrtu
niâtri aviêscimu cuvèrtu
viâtri aviêsci cuvèrtu
aviéivan cuvèrtu
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIÇÍPPIU
crœvi ti /'krø:vi/
ch'u crœve/'krø:ve/
cruvimmu niâtri /kru'vimmu/
cruvî viâtri /kru'vi:/
che crœvan /'krø:vaN/ - crœven /'krø:veN/
prezente
pasòu
m.s. cuvertu /ku'vErtu/ - (purt.) cuèrtu /'kwErtu/
f.s. cuverta /ku'vErta/ - (purt.) cuèrta /'kwErta/
m.pl. cuverti /ku'vErti/ - (purt.) cuèrti /'kwErti/
f.pl. cuverte /ku'vErte/ - (purt.) cuèrte /'kwErte/
MODDU GERÚNDIU MODDU INFINÎU
prezente pasòu prezente pasòu
cruvindu /kru'viNdu/
avendu cuvèrtu cruvî /kru'vi:/ avéi cuvèrtu

MAGISTER 2001
turna aa lista d'i verbi