turna aa lista d'i verbi
EN to look for FR chercher IT cercare

verbu ăERC┬
alternansa /E/ - /e/

* A transcrisiun funÚttica a l'Ú ripurtaa in blœ tra barre inte l'alfabetu SAMPA.
** Se c˛nniugan cumme šercÔ:
amermÔ (= to lessen, diminuer/reduire, diminuire/ridurre), amersÔ (= to sort, assortir, assortire), etc.
MODDU INDICATIVU
prezente
pasou
mi šŔrcu /'sErku/
ti ti šŔrchi /'sErki/
lŕ u/a šŔrca /'sErka/
niÔtri šerchemmu /ser'kemmu/
viÔtri šercŠ /ser'kE:/
šŔrcan /'sErkaN/
mi ho šerc˛u /ser'kOu/
ti t'hŠ šerc˛u
lŕ u l'ha šerc˛u
niÔtri emmu šerc˛u
viÔtri ei šerc˛u
han šerc˛u
inperfettu
trapasou
mi šercÔva /ser'ka:va/ - šercÔvu /ser'ka:vu/
ti ti šercÔvi /ser'ka:vi/
lŕ u šercÔva /ser'ka:va/
niÔtri šercÔvimu /ser'ka:vimu/
viÔtri šercÔvi /ser'ka:vi/
šercÔvan /ser'ka:vaN/
mi avÚiva šerc˛u
ti t'avÚivi šerc˛u
lŕ u l'avÚiva šerc˛u
niÔtri avÚivimu šerc˛u
viÔtri avÚivi šerc˛u
avÚivan šerc˛u
fytyru
fytyru anteriure
mi šerchi˘ /ser'kjO:/
ti ti šerchiŠ /ser'kjE:/
lŕ u šerchiÔ /ser'kja:/
niÔtri šerchiŕmu /ser'kje:mu/
viÔtri šerchiÚi /ser'kjej/
šerchißn /ser'kjaN/
mi avi˘ šerc˛u
ti ti aviŠ šerc˛u
lŕ u aviÔ šerc˛u
niÔtri aviŕmu šerc˛u
viÔtri aviŠ šerc˛u
avißn šerc˛u
MODDU CUNZUNTIVU
prezente
pasou
che mi šŔrche /'sErke/
che ti ti šŔrchi /'sErki/
che lŕ u šŔrche /'sErke/
che niÔtri šerchemmu /ser'kemmu/
che viÔtri šercŠ /ser'kE:/
che lű šŔrcan/sE:'raN/ - šŔrcen /sE:'reN/
che mi agge šerc˛u
che ti t'aggi šerc˛u
che lŕ u l'agge šerc˛u
che niÔtri ßggimu šerc˛u
che viÔtri agiŠ šerc˛u
che lű ßggian šerc˛u
inperfettu
trapas˛u
che mi šerchesse /ser'kesse/
che ti ti šerchÚsci /ser'keSSi/
che lŕ u šerchesse /ser'kesse/
che niÔtri šerchÚscimu /ser'keSSimu/
che viÔtri šerchÚsci /ser'keSSi/
che lű šerchÚssan /ser'kessaN/
che mi avesse šerc˛u
che ti t'avÚsci šerc˛u
che lŕ u l'avesse šerc˛u
che niÔtri avÚscimu šerc˛u
che viÔtri avÚsci šerc˛u
che lű avÚssan šerc˛u
MODDU CUNDISIUNALE
prezente
pasou
mi šerchiÚiva /ser'kjejva/ - šerchiŠ /ser'kjE:/
ti ti šerchiŕsci /ser'kje:Si/
lŕ u šerchiÚiva /ser'kjejva/ - šerchiŠ /ser'kjE:/
niÔtri šerchiŕscimu /ser'kje:Simu/
viÔtri šerchiŕsci /ser'kje:Si/
šerchiÚivan /ser'kjejvaN/
mi aviÚiva šerc˛u
ti t'aviŕsci šerc˛u
lŕ u l'aviÚiva šerc˛u
niÔtri aviŕscimu šerc˛u
viÔtri aviŕsci šerc˛u
aviÚivan šerc˛u
MODDU INPERATIVU MODDU PARTIă═PPIU
šŔrca ti /'sErka/
ch'u šŔrche/'sErke/
šerchemmu niÔtri /ser'kemmu/
šercŠ viÔtri /ser'kE:/
che šŔrcan/'sErkaN/ - che šŔrchen lű /'sErkeN/
prezente
pasou
šercante /ser'kante/ m.s. šerc˛u /ser'kOw/
f.s. šercaa /ser'ka:/
m. e f. pl. šercŠ /ser'kE:/
MODDU GER┌NDIU MODDU INFIN╬U
prezente pasou prezente pasou
šercandu /ser'kaNdu/
avendu šerc˛u šercÔ /ser'ka:/ avÚi šerc˛u

MAGISTER 2002
turna aa lista d'i verbi