turna 'n de rź
E primme reggule d'ortugrafīa scrīte paa lengua zeneize sun stęte anche e mźgiu, nisciyn ha māi truvņu 'na mźgiu mainźa pe spiźgā a grafīa tradisiunāle in O:
"a lettia O a se pœ prununsiā averta o seraa, cumme 'n tuscan,
ma a O seraa d'i Zeneixi a sœnna cumme a U d'i Tuschen
".
U pōvou Cazassa, int'u 1876 u l'ha ēercņu de parafrazāle, scrivendu a belināta d'u secculu XIX: "L'o ha pur due suoni [...] come nella lingua italiana, l'uno aperto ossia largo, e l'altro chiuso [...] quasi fosse un u." Doppu, int'u so disiunāiu, u scriveiva "punto" e "ponte"... e cuscķ d'i outūri dialetāli ne sun sciurtīi cuź idźe cunfŷze, cunvinti che a primma U de "puntu" a s'ęse da dī in pō ciy seraa d'a U de "punte"...
'Summa: in cuntu u l'é "cumme", yn ātru u l'é "squęxi"!

clicca pe 'ngrandī
clicca pe 'ngrandī
clicca pe 'ngrandī
clicca pe 'ngrandī
clicca pe 'ngrandī
clicca pe 'ngrandī
clicca pe 'ngrandī
clicca pe 'ngrandī

Regole d'Ortografia

premisse ą l'edisiun Franchelli d'u 1745 d'a ÇITTARA ZENEIZE
d'u GIAN GIACCUMU CAVALLU ( I edis. 1636 )
cun deddica d'u Drusino Cifeo P.A.


ā si pronunzia come aa, cioč un' a strascinata.
ę ed ęˆ vale un [sic] e larghissima e strascinata.
ę` , un e larghissima, ma tronca e corta.
ao dittongo vale ou toscana pronunziata distintamente.
e si pronunzia regolarmente stretta, fuorchč innanzi alla r, seguendo un'altra consonante, ove si pronunzia larga e strascinata, come in reversa, terra, inferno, &c.
ź vale un e stretta, ma strascinata, come ee.
ei dittongo si pronunzia distesa, ma in guisa che si posi l'accento pił sopra la e, e questa sentasi pił che la i.
ī vale un i strascinata, come ii.
o si pronunzia ora stretta, ora larga, come fra' Toscani; ma la o stretta fra' Genovesi suona come u ne' Toscani.
o pronome, stretta; come, o disse, il dit, e' disse.
ó si pronunzia larga e strascinata.
ņ si pronunzia larga, ma tronca e corta.
ō stretta come u toscana, ma strascinata.
oi dittongo, in cui si sente pił la i che la o, la quale perņ si pronunzia stretta.
œu trittongo francese, come cœur.
œü si pronunzierį come œuü.
u sempre stretta alla francese.

Delle consonanti in genere deve osservarsi, che, quando sono raddoppiate, si pronunziano come se fossero una sola e semplice, in maniera che, la vocale antecedente pronunziandosi corta e come abbattuta sulla consonante seguente raddoppiata, si viene a sentire questo raddoppiamento.)

ń si pronunzia in guisa, che alla vocale antecedente lascia attaccato il suono di una n finale francese, e poi essa suona come n toscana innanzi alla vocale seguente. Cosģ nella voce peńa, si pronunzia come se fosse pen, colla n- finale francese, e poi na toscana, pen-na.
r semplice in corpo alla dizione, quando, non accompagnata da altra consonante, precede ad una vocale, e nell'articolo ro, ra, ri, re, non si pronunzia, o, per meglio dire, si pronunzia cosģ dolce, che appena se ne oda un leggier mormorio: ma nel principio della dizione si pronunzia sempre, come in ręne, regatta, &c.
rr si pronunzia come r semplice, strascianando perņ la vocale antecedente, come se avesse l'accento circonflesso, terra, tźra, morro, mōro, &c.
s si pronunzia sempre aspro alla toscana: ma inanzi alle consonanti, e alla vocale i, si pronunzia sempre col fischio di sc, come signora scignora; stella, sctella. Si eccettuano le voci plurali de' nomi che hanno la terminazion singolare in sso, come: passi da passo, bassi da basso, &c. parimente le voci di seconda persona de' verbi terminanti in sso, come passi da passo verbo, abbassi da abbasso verbo; le quai [sic] voci si pronunziano colle due ss mute alla toscana.
scc si pronunzia col fischio di sc, soggiuntovi poi il suono chiaro d'un altra c, come scciavo, sc-ciavo.
x, sempre come la j francese: dexe, come déja.
z si pronunzia dolce, ovvero come la s dolce de' Francesi.
ē, come in francese faēon ugualmente in ambedue le lingue Francese e Genovese.

se ringrassia de cœ u Rīcu Granęa pe tyttu u materiāle futugrafficu


Questa č l'ortografia voluta riformare, ma sformata, invece, dal Piaggio e dal Casaccia
Da'n fygettu atribuibbile ou Paddre A.F.Gazzu atacņu aa cuertinn-a d'u vulymme
d'a "Çittara" cunservņu aa bibliutźca Berio de Zźna, che ringrasiemmu.

turna in ēimma
ziardua © 2004