turna 'n de r


U dilyvviu yniversle
d'u grande Marzri (1900-1974)


Tytt'aprœˆvu 'n sttebllu
cusc u Gin u l'ha fˆtu zgubba
i-o-u Gaitan cu-in pgn'ou Nllu
u te gh'ha scciapu a carubba
e u dilyvviu yniversle
sensa l'arca de Ne
l' sucssu tale quale
i- sentii senpre cunt.I str.
Sciorto-u Giancu, u frˆ d'u Neigru,
u "Ti-dormi" cuu "Bacioccu",
u "M-fˆtu" cuu "Maloccu",
ch'u vegnva dou Maroccu,
e u ghe dxe: "Mang'in coccu
se ghe dˆ 'n tru peloccu,
ve scivertu e pi ve stoccu
e de vu ne furm'in bloccu
bryttu toccu de'n taroccu!"
E u Gaitan u ghe rispunde:
"‘Miˆ Maloccu, anˆv''scunde,
se stˆ ch ve fasse-e unde,
munimentu sensa grunde.
Nu sta'nfiv' pigi-e parte
che ve zguru cumme-e carte,
pi v'apende-e bl'ou collu:
ohu! tegnme che ghi- mollu!"
E vedendu ch'a va pzu
sciorto-u Roccu d'int'u mzu:
"Larghi! Vitta! Sutta! Scœggiu!..."
i-o-u t'aciappa 'n spŷu 'nsce'n œggiu,
[u gh'inciastra tytta-a micca
perch drentu gh'a 'na cicca]

e mi ciy nu l'ˆsan fˆtu:
"Ohu! Chi l' che me l'ha dˆtu?
Che ghe mangiu mi u figˆtu!"
De per l'ia ara 'n pirun
daa sufta cazze 'n mun
e dou re scciœppa 'n syfun.
rit.
II str.
Ch sycde u parapllia
ˆ gazœˆ ghe scappa-a bllia
scappo-u tapp'ou Barbarescu
scciœppa-a bra che l' 'n frescu
ˆa per l'ia scanbeletti
tytt'ou scŷu, sensa brichetti,
scappo-u gattu sutt'ou bancu
'na cuncaa t'aciappo-u Giancu
tytte-e te sun quˆxi rutte
scappo-u tapp' inque butte
ch'en anˆt' fse [s]futte.
Ou spasin ch'u lva-e stradde
gh'han zbragiu: "Pe m ch'a vadde
vegn ch cu maneghetta,
gh' a disfda de Barletta",
[dˆghi-a la che su-in magetta"]
Lo-u ti- zbatte li 'n bitga,
drentu zbraggian: "Ch se nga!"
ˆa t'arva 'na carga:
chi l'incoccio-u se gh'acuga.
I feri sun ciy de nœˆve.
"E nu spunciˆ ch'hu- scarpe nœˆve!",
zbraggio-u "Lippa", u frˆ d'u Lyccu,
ch'u l'ha 'n œggiu pin de styccu
l'amgu d'u Pelyccu
ch'u l'amivo-u tenpurle
che ou dilyvviu yniversle
u se puiv'asymegi.

rit.

descarreghito-u riturnellu d'a primma versciun
143 kb. - 18 seg.

Cunfrunta sta transcrisiun cu versciun rigin d'u Giggiu Ansermi pe vedde cumme l' ch'u Marzri u decideiva i pasaggi dou zeneize l'italian, quante mudiffiche u l'apurtesse ou scrtu e cun quanta flescibilitˆ e bravŷa u sˆse "gestse" a grafa tradisiunle "in O".
turna 'n imma
ziardua © 2000