turna aa paggina prinip
A lngua d'u cœˆ
L'aregordu

T'ho vista in t'a lŷxe d'u matin.
A t belea a l'a quella d'i snni,
chi scenta e chi mi nu se curunpe.
E cumme in te'n snnu ti t' xu ci lggia
Che 'na fggia aranc ancun vrde da u vntu.
A mˆ lngua a nu fa che d u t numme,
ma i mˆ ggi nu te pean ci amj.
E mˆ mun nu pean ci tuc u t vzu
E pe chi sun i mˆ bxi pin de fegu?
uua slu de ti l' restu u mˆ aregordu
D'a t vixun - de e pin de d -.
E mi sna de ti sun sna vitta.
Sla t' sprefund in scsu ntte,
chi neigra e chi pe snpre dŷa.
U mˆ ce asc u vurjˆ cun ti scygi 'n t'u zu
Chi brŷxa e chi mi nu se dezlngua
Slu pe pui prdise e, fin, rjsc
Cun ti a cunfundise in te l'imnsu ninte.

A lttera

Psa a t bucca in sci fggiu giancu,
Nu scrve ninte, che a penna a nu tucche u t bxu.
Cusc dv'se a lttera pe mi.
Nu l' a lttera, l' ti che vggiu avi.

U quaddru

U quaddru che vurjˆ mi n so f.
Mancu i pitu pean pe mi dipnzilu.
U l' fˆtu de cu schilnti e cda lŷxe
Chi deslnguen a giaa invga e
U l'ha da intr scitzu drentu mˆ vitta.

Tradimntu

In t'e t mun l'a acurdu u f d'a mˆ vitta
E ti ti l'hˆ stucu c zu d'u t ce.
Cra e brŷxa a mˆ nnima pe a t fera,
ma s'apia ancun ci forte a mˆ pasciun.

A barca

I cu d'u ance sun cusc ciˆi
Chi t'aranchjeivan d'in t'u ptu u ce.
A sc-ciymma d'i mouxi a te lascia dossu'n su
Chi n'ha de pˆgi in sci tˆra la z.
Lesti'n te l'ˆgua scggian e xean i pesci.
Gh' u , gh' u m, gh' pxe.
Ma perch ch nu se ghe pe ci st
E, in t'u nostru camin chi n'ha de pse,
ne tucca turna erc pe njtri n'tru portu?

turna 'n imma
Magister © 2000