turna 'n de r
Cu ninn-e-nanne, e filastrocche e i canti pupulri che ne su-riv traversu 'na tradisiun esclyxivamente rle, dv'se sucssu quellu che sucde cu "passa-parolla": gni pasaggiu se ne perde 'n toccu o se ne scangia yn o se ghe n'azunze yn da 'n tru pessu e aa fin fin t'arsti cu-in strufuggiu ch'u te sta de pl'in frasca tytti-i mumenti. 'N eznpiu clscicu a l' a maavegiza "Lanterna de Zna" che p ch'a segge stta missa 'nsemme cu tocchi de stte cansuin abrettiu...

57 seg.
452 kb.
l'emmu pigiaa da
turna 'n imma
ziardua © 2003