turna 'n de r
DISCO EDIZIONE GENOVESE  n. 716  1926/27

Ma se ghe pensu
Marriu Capellu Atilliu Margyttilzi u
scrtu
riginle
lzi u
scrtu
riginle
U l'a partu sensa 'na palanca,
l'a za trent'anni, forsezen. fscia anche ciy.
U l'ajao iva, o aveiva lutu pe mette i dinˆ aa banca
e puisene in giurnu vegn 'n zy
e fsi-a palasinn-a e u giardinettu,
cuu ranpicante cu cantinn-a e u vin,
a branda atacaa ai rbui ŷzu lettu,
pe dghe 'na schenaa seja e matin.lzi u
spartu
Ma u figgiu u ghe dixa:o dixeiva "Nu ghe pens
Zna cse ti ghe vœˆ turn?!"

Ma se ghe pensu ala mi veddu-u m,
veddu i mˆ munti e a ciassa d'a Nunsiaa,
riveddu u Rghi e me s'astrenze u cœˆ,
veddu a lanterna, a cva, laz u mœˆ,
riveddu aa seja Zna 'nlyminaa,
veddu la a fxe e sentu franzo-u m
e ala mi pensu ancun de riturn
ps e osse duv'ho mˆ madunaa.(o madunva) grand-mother - grand-mre - nonna

E l'a pasu d'u tenpu, forse troppu,
u figgiu u l'inscistiva: "Stemmu ben,
duvve ti 'œˆo ti v an, pap, pensimu doppu,
u vigiu, u m, t'ee vgiu, nu cunven!"
- "Oh nu, oh nu me sentu ancun in ganba, sun styffu nu ne possu prppiu ciy,
sun stancu de sent seor caramba,
mi vœggiu riturnmene ancu-in zy:
ti t'ee nasciŷu e t'hˆ parlu spagnollu,
mi sun nasciŷu zeneize, e nu me mollu!"

Ma se ghe pensu ala mi veddu-u m,
veddu i mˆ munti e a ciassa d'a Nunsiaa,
riveddu u Rghi e me s'astrenze u cœˆ,
veddu a lanterna, a cva, laz u mœˆ,
riveddu aa seja Zna 'nlyminaa,
veddu la a fxe e sentu franze u m
e ala mi pensu ancun de riturn
ps e osse duv'ho mˆ madunaa.

E sensa tante cse u l' partu
e Zna u gh'ha furmu turna u so nu.

turna 'n imma
ziardua © 2000